Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen door de meeste Zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Deze consulten tellen niet mee bij de bepaling van het eigen risico.

Voor meer informatie vraag uw Zorgverzekeraar of kijk naar de polisvoorwaarden.