De ILS 512 staat in onze praktijk

Fotonen zijn de kleinste eenheid van lichtenergie, ook wel lichtquanten genoemd, die zich bewegen met de lichtsnelheid. De zon is onze natuur­lijke bron van fotonen. Deze fotonen zijn van groot belang voor onze gezondheid. Wetenschappelijk onder­zoek toont namelijk aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, de zogenaamde biofotonen.

Lichaamscellen bevatten niet alleen biofotonen, ze stralen deze ook uit. Hiermee coördineren biofotonen alle biochemische processen in de cellen en reguleren ze de communicatie tussen de cellen. Alle fysiologische processen in organismen bestaan dankzij deze regulerende werking van biofotonen.

Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht via onze huid, ogen en voeding. Daarnaast kan ons lichaam ook fotonen opnemen uit andere lichtbronnen dan de zon, indien dit licht aan specifieke kenmerken voldoet. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonen- en softlaser-therapie. Beide therapieën dragen fotonen over aan het lichaam. De

Integral Laser System stimuleert zo de productie en functie van de lichaamseigen biofotonen. Dit leidt tot een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht in het hele lichaam. Op deze wijze activeren fotonen- en softlaser-therapie alle fysiologische processen. Deze therapieën zijn zeer effectief en vrij van ongewenste bijwerkingen.

Voor verdere informatie zie http://www.fotonentherapie.nl